Bor du i Kungsbacka och är du nyfiken på att lära dig mer om yoga, meditation eller tantra? Idag finns yogakurser lite överallt, men hur fungerar yoga egentligen? Vår yoga- och tantra undervisning ger både praktiska och teoretiska redskap för dig som vill komma i djupet med din yoga. 

Nybörjarkurs i yoga, tisdagar 18.00-20.00 på Färjås Yogaretreats i Vallda, Färjåsvägen 60

Anmälan och betalnings info på yoga-retreats.se/kontakt

Antingen du redan känner till yoga eller bara är nyfiken kommer du hos oss få möjlighet att gå i djupet med din yogapraxis. Vi utgår från klassisk yoga och Patanjalis Yoga Sutras. Första året lär du dig främst Hatha Yoga, kroppens subtila struktur och yogans första steg – yama, niyama och asana. Dessutom ingår grundläggande tekniker för fokus, utrensning och självkännedom tillsammans med vägledning kring kost och hälsa från ett yogiskt perspektiv.

Kursen fortsätter sedan vidare med de huvudsakliga övriga yogaformerna rajayoga, layayoga, bhaktiyoga, karmayoga och yogans mer avancerade steg; pranayama, pratyahara, dharana, dhyana och samadhi.

Yogan är både för dig som är helt ny och nyfiken på yoga och för dig som kan yoga men söker fördjupning. Vid varje kurstillfälle ges en teoretisk förklaring av en ny teknik och skriftligt material ingår. Med tiden kommer man allt djupare in i en yogisk förståelse av livet och blir allt mer självgående i sin yogautövning.

Första året fokuseras på en grundläggande förståelse av vår inre natur och hur yoga kan vara ett redskap för hälsa och andlig utveckling. Teknikerna kommer främst från Hatha Yoga traditionen, men även utrensningstekniker, kostråd och meditationsövningar ingår. Man studerar de tre första stegen i Patanjalis Yoga Sutra: yama, niyama och asana. Första året avslutas med en initiering i Laya Yoga meditation.

Med tiden går kursen vidare med tekniker ur Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Svara Yoga. Vi studerar pranayama, pratyahara, dhyana, dharana och samadhi ur Patanjalis Yoga Sutra. Personlig vägledning och förståelse av de bakomliggande principerna säkrar en effektivitet i den inre utvecklingen.

På yogakursen träffas vi varje vecka för att praktisera tillsammans. Därutöver ger kursen veckovis ny teori och samtal om de utmaningar som yogan kan bjuda på. Vid varje kurstillfälle ges en ny teknik eller metod ur den yogiska traditionen. På så sätt får man inom några år kunskap och erfarenhet av en stor mängd olika tekniker ur de lika yogaformerna. Det utmärker oss att vi undervisar i en mängd olika yoga former – det integrala yogasystemet – men också att vi lägger vikt på de bakomliggande och ofta dolda – de esoteriska – aspekterna av yoga.

Då man hela tiden får nya tekniker och insikter blir våra yogakurser mer som en skolgång, där den ena årskursen bygger på vad man har lärt sig i föregående. Det första årets yoga avslutas med en initiering i laya yoga. Därefter stängs årskursen för nya deltagare och man fortsätter sin resa vidare in i yogan som en självständig grupp. Nya elever påbörjar istället en ny årskurs, från början.

Ett yogapass hos oss i Kungsbacka  innehåller både gemensam yogapraxis och teori i yogans grundelement och de yogiska tekniker vi använder. Den praktiska delen består av en uppvärmningsfas – där vi väcker kroppens uppmärksamhet – varefter själva praxis följer med kroppsställningar (asanas). Yogapasset avslutas med djupgående yogisk avslappning.

Under den teoretiska delen framläggs förklaringar av asanas eller andra grundläggande delar av yogatraditionen, tex rörande diet, sömn och livsstil. Du har som yogaelev på kursena i Kungsbacka alltid möjlighet att lufta dina frågor eller funderingar, antingen under kurstillfället eller vid ett privat samtal med läraren.

Som elev på skolan kan du utan extra kostnad få undervisning på alla yogaskolor knutna till International Federation of Yoga and Meditation ATMAN. I Sverige finns vi idag i Stockholm, Malmö och Karlskrona, men besök oss gärna även på våra stora centra i Berlin, London, Budapest, Bukarest och inte minst Köpenhamn!

Samtal och vägledning är viktigt för oss och som elev på våra yoga-, mediations- eller tantrakurser har du alltid möjlighet att komma med frågor och funderingar direkt till till läraren. Försök fånga läraren före eller efter undervisningen eller ring.

Man känner trädet på sina frukter! Är du nyfiken så kom förbi och prova på – första gången är alltid utan kostnad!

Våra Kurser

Som elev hos International Federation of Yoga and Meditation ATMAN får du följa samma kurs över  hela världen utan extra kostnad. Det är mycket givande, antingen du är på semester eller reser i jobbet, att ha ett ställe där du alltid känner dig hemma och kan träffa andra med samma intresse och erfarenheter. En lista på ATMANs medlemsskolor hittar du här.

Vid betalning via PG:
PG 506-4696
Mottagare: Färjås Yogaretreats.
Kom ihåg att uppge namn och vilken kurs du anmält dig till i meddelanderutan! Ifall du anmäler dig till mer än en kurs, ange hur mycket du betalar för varje kurs / workshop / aktivitet.


Nybörjarkursen i yoga:

1 år (40 veckor) 3.900:- / 3.120


Vårtermin (24 veckor/6 månader) 2.700:- / 2.160:-


Halv vårtermin (12 veckor/3 månader 1.500:- / 1.200


Hösttermin (16 veckor/4 månader) 1900:- / 1.520


En månad (4 veckor) 550:- / 440:-


Drop in 140:-


Helårs- och terminsbetalningar endast i januari och september (april)


20% rabatt för ekonomiskt svaga, studenter, pensionärer, arbetslösa eller vid överenskomst.


50% rabatt på ena kursen om du går både yoga- och tantrakursen.


Första gången provar du utan avgift!

För att ge er möjlighet att lära känna oss och vårt sätt att undervisa så bjuder vi på första gången utan avgift, med stor plats för frågor och svar.


Föranmälan ger företräde. Man måste komma 5 min innan kursstart för att få utnyttja företräde. Föranmälan här via emailformulär. Ange ditt namn och vilken kurs och datum din föranmälan gäller.


Ta med din egen yogamatta (eller en vanlig filt) och kläder som du kan röra dig fritt i. Du bör även ha tom mage,  för att få mest ut av din yoga och tantra. Välkommen!

Du anmäler dig här via emailformulär.

Betalningar görs till bankgiro 506-4696.

Vi ytterligare frågor kontakta Konrad på telefon 0700 – 06 24 88 – välkommmen!