Retreats

Retreats

Retreats för kropp och själ 

Under åren har vi specialiserat oss på att hålla mindre djupgående retreats, där relativt få deltagare har möjlighet att verkligen gå i djupet, genom djupgående teoretisk undervisning och långa praktiska pass. Varje deltagare får möjlighet till individuell rådgivning kring hur metoderna kan appliceras i olika livssituationer. Även om den esoterisk yoga och meditation bygger på universella principer, måste de hela tiden finna sin individuella form i var och en av oss, beroende på våra mål och möjligheter.  Färjås Yogaretreats erbjuder också helt individuella retreats inom yoga, tantra och meditation, som du utformar i samaråd med läraren.


Våra retreat är krävande, och vänder sig till er som vet att aktivt lärande och transformation inte bara kommer av sig självt. De flesta som vill lära sig att spela piano gör det inte för att bli koncertpianister, men också att lära sig nog för att kunna improvisera fritt eller ackompagnera på gehör, kräver timmar av övning, år efter år. Detsamma gäller för att lära känna och samstämma oss till ett instrument för meditation och yoga.


Idag finns mycket kunskap tillgänglig online, vilket är bra. Med våra retreats vill vi erbjuda det du inte kan hitta där; initierad kunskap personligt förmedlad i möte med en lärare, som känner traditionens kunskap genom gedigen egen praxis.


Retreaten på Färjås bygger på ställets naturliga närhet till landskapet, och årets växlingar. Vi strävar efter att låta boende, mat och gemenskap utgå från samma enkla och naturliga principer. Mathantverk, odlande, vedeldning och den yoigiska gemenskapoen förenas i en levande förfining av det naturligt rustika.

Tystnadsretreats

Våra tystnadsretreat erbjuder ramar att fördjupa sig i meditation på själen (jivatma) och självet (atma). Mjuk hathayoga och vegetariska måltider är anpassade för att stötta din meditation och inre tystnade under helgen.

 

I tystnaden avhåller vi oss från telefon, internet, samtal och social kontakt för att istället ge plats åt vårt inre.

 

Som vägledning ges koncisa teoretiska genomgångar kring meditation som konst och vetenskap, och praktiska redskap för att handskas med de utmaningar som oftast möter oss i meditationen.

 

Tystnadsretreat ges vanligtvis sista helgen varje månad. Över nyår och sommarsemester erbjuds längre tysta retreats på en eller två veckor. Se Facebook för kommande retreats.

Yogans subtila anatomi - chakra, kosha och nadi


I tusentals år har traditionell yoga erbjudit effektiva och älskade verktyg för självutveckling, integral hälsa och andlig utveckling.


Yoga arbetar med hela vårt väsen - kropp och själ - som en sammanhängande helhet. Ju mer finstämt ditt individuella instrument är (mikrokosmos), desto lättare hittar du in i de universella harmonierna (makrokosmos).


Med chakra- och koshasystemet klargör traditionell yoga hur vår subtila anatomi hönger ihop, från det helt fysiska till det mest subtila. Det låter oss hitta en förståelse av hur yoga egentligen fungerar - genom resonansproncipen - och hur vi hela tiden kan hitta djupare i vår praxis. Med förståelse av din subtila anatomi blir din yoga ett samptidigt diagnostiskt och terapeutiskt verktyg, på alla nivåer av varande. 


Kunskap om vår subtila anatomi ger oss helt nya möjligheter att förstå hur och vad i oss som samstäms i grundläggande yogiska tekniker som asana (yogaställningar), pranayama (andningsövningar), pratyahara (kontroll över sinnesorganen) dharana (uppmärksamhetsövningar)

och dhyana (meditation) erbjuder att förstå erbjuder yogans grundläggande praktik och principer.


Retreatet ger en djup förståelse av hur yoga fungerar, och hur du kan utveckla och anpassa din praktik för att passa dina personliga behov och möjligheter.


Retreatet erbjuder dig också möjlighet att hitta in i en yogisk livsstil med vegetariskt mathantverk, permakultur och digital detox.


Näsat gång

Gör-det-själv örtmedicin

för hälsa och hudvård

Örtmedicin skall vara enkelt och tillgängligt, som att baka bröd. Vi erbjuder retreats och en-dags event där vi praktiskt lär oss känna igen och förädla våra vanligaste medicinalörter. Vi lär oss bla göra egen hudkräm, massageoljor, hudskrubb, kombucha, ört-teer och tinkturer.


Håll utkik på Facebook efter kommande  workshops!

Ditt eget retreat..?

Färjås Yogaretreats erbjuder skräddarsydda retreats inom yoga, tantra, meditation, detox och hälsovård. I samspel med en erfaren lärare sätter du upp dina mål och möjligheter inför retreatet. Vägledd praxis inom yoga, tantra och meditation kombineras med diet, massage och personlig rådgivning utifrån mål och behov.


Delar av retreatet kan integreras i det gemensamma klosterboendet på Färjås, eller det kan hållas helt självständigt och oberoende av andra aktiviteter.

På liknande sätt kan kost och logi anpassas att vara del av en gemenskap, eller helt självständigt efter egna behov.


Priset varierar beroende på vilka tjänster som ingår och hur långvarigt du önskar ditt retreat. Kontakta oss för att veta mer!